HM Schilder - benut alle fiscale kansen

Prinsjesdag 2019

Veranderingen op het gebied van inkomen:

Koopkrachtstijging van gemiddeld 2,1% voor de meeste huishoudens. De middeninkomens en hogere inkomens zien een stijging van 1,8 – 2,4%. De minima profiteren het minst met een geringe stijging van 1,4%.

Het aantal tariefschijven van de inkomstenbelasting gaat al in 2020 van vier naar twee schijven. In 2020 zijn er nog 2 tarieven over: 35,35% voor inkomens tot € 68.507 en 49,5% voor alles daarboven.

De algemene heffingskorting stijgt. Dit is een korting op het inkomen, des te lager het inkomen, des te hoger de korting. Van deze stijging profiteren vooral mensen met een inkomen tot € 68.507.

Voor vrijwilligers stijgt de belastingvrije vergoeding mee met de inflatie. Dit zal in stappen gebeuren van € 100 of ongewjizigd blijven. In 2019 was de belastingvrije vergoeding maximaal € 1.700, naar verwachting zal dit pas in 2021 stijgen naar € 1.800.

Veranderingen op het gebied van werken:

Versobering zelfstandigenaftrek voor ondernemers. De huidige vrijstelling van € 7.280 wordt in 10 jaar tijd stapsgewijs verlaagd naar € 5.000 in 2028. In 2020 daalt de vrijstelling met € 250 naar € 7.030.

Per 1-1-2021 geldt er voor ZZP-ers een minimumtarief van € 16 per uur.

Verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt gecompenseerd door een verhoging van de arbeidskorting. Dit geldt voor alle werkenden, waardoor het ook aantrekkelijker wordt om meer te gaan werken.

Veranderingen op het gebied van kinderen:

Met ingang van 1-7-2020 wordt het verlof van partners uitgebreid. Bovenop de 5 verlofdagen die vanaf 1-1-2019 gelden, kan een partner 5 weken extra verlof opnemen. Gedurende deze periode wordt het loon voor 70% doorbetaald.

Meer ouders krijgen recht op kindgebonden budget. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar.

Veranderingen op het gebied van de zorg:

 De zorgpremie stijgt in 2020 met naar verwachting zo’n € 37. Verzekeraars maken de premies uiterlijk 12 november bekend.

Zorgtoeslag stijgt in 2020 om de koopkracht van lagere inkomens te verbeteren.

Er komt een maximale eigen bijdrage voor ouderen en chronisch zieken voor maaltijdservices, vervoerspassen en boodschappendiensten. Nu is dat nog een inkomensafhankelijke bijdrage.

Accijns op sigaretten en tabak gaat omhoog.

Veranderingen op het gebied van wonen:

Mogelijk komt een aanpassing van de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt.

Met een bouwfonds van 1 miljard euro voor gemeente moet het woningtekort worden aangepakt. Men wil zo jaarlijks € 75.000 nieuwe woningen realiseren.

De energiebelasting gaat bij een bepaald verbruik omlaag. Consumenten betalen volgend jaar meer belasting voor aardgas, en minder voor elektriciteit.

Om energiebesparende maatregelen voor koopwoningen te stimuleren komt er een warmtefonds.

Om pandjesbazen te ontmoedigen willen bepaalde grote steden een zelfbewoningsplicht invoeren. Eind 2019 komt er meer duidelijkheid over deze maatregel.

Er komt een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens voor sociale huurwoningen. Voor eenpersoonshuishoudens gaat de grens mogelijk omlaag.

Woningcorporaties krijgen meer ruimte voor maatwerk, waardoor middeninkomens toch een sociale huurwoning kunnen krijgen, en huurders met een hoger inkomen een extra huurverhoging opgelegd krijgen.

Veranderingen op het gebied van reizen:

De bijtelling voor elektrisch rijden stijgt in 2020 van 4% naar 8% van de cataloguswaarde. Voor het deel van de investering boven € 45.000 geldt een tarief van 22%.

Tot en met 2024 betaal je voor een elektrische auto geen motorrijtuigenbelasting. Vanaf 2025 ga je dit wel (deels) betalen, afhankelijk van het type auto.

Tot en met 2024 betalen consumenten geen BPM voor elektrische auto’s. In 2025 moet er een eenmalig bedrag van € 360 worden betaald.

Vanaf 2021 gaat de accijns op diesel met € 0.01 per liter omhoog. Na 2 jaar gebeurt dit nogmaals.

Er komt een leasefietsregeling. Vanaf 2020 wil men het voor  forensen aantrekkelijk maken een duurdere fiets te leasen.

Veranderingen op het gebied van studie:

Studenten betalen ook in 2020 voor het eerste collegejaar 50% van het collegegeld. Volg je een lerarenopleiding, dan geldt dit voor de eerste twee collegejaren.

De BTW op e-books, digitale kranten en digitale tijdschriften gaat omlaag. Vanaf volgend jaar is dit 9%, gelijk aan het percentage voor de papieren versies.

 

Bel ons

0299 - 36 23 77

Mail ons

info@hmschilder.nl

Ons kantoor

Boezelgracht 17
1132 PE Volendam


Velden met een * zijn verplicht
© 2020 HM Schilder B.V.